Ngành khai thác khoáng sản đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Ngành khai thác khoáng sản cung cấp nguyên liệu cho các ngành công nghiệp khác, tạo ra nguồn thu lớn cho ngân sách nhà nước và góp phần giải quyết việc làm cho người lao động.

Thực trạng khai thác khoáng sản tại Việt Nam

Việt Nam là một quốc gia có trữ lượng khoáng sản khá đa dạng, bao gồm than đá, sắt, apatit, đá vôi, cát, sỏi,… Ngành khai thác khoáng sản đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam, cung cấp nguyên liệu cho các ngành công nghiệp như sản xuất điện, luyện kim, xi măng, xây dựng,…

Sản lượng khai thác khoáng sản

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, sản lượng khai thác khoáng sản của Việt Nam trong những năm gần đây có xu hướng tăng trưởng ổn định. Năm 2022, sản lượng khai thác khoáng sản đạt 2.645 triệu tấn, tăng 10,4% so với năm 2021.

Các loại khoáng sản khai thác chủ yếu

Các loại khoáng sản khai thác chủ yếu tại Việt Nam bao gồm:

 • Than đá là loại khoáng sản khai thác chủ yếu tại Việt Nam, chiếm khoảng 60% tổng sản lượng khai thác khoáng sản. Sản lượng khai thác than đá của Việt Nam trong năm 2022 đạt 57 triệu tấn, tăng 10% so với năm 2021.
 • Sắt là loại khoáng sản kim loại quan trọng tại Việt Nam, chiếm khoảng 10% tổng sản lượng khai thác khoáng sản. Sản lượng khai thác sắt của Việt Nam trong năm 2022 đạt 27 triệu tấn, tăng 12,5% so với năm 2021.
 • Apatit là loại khoáng sản hóa chất quan trọng, được sử dụng để sản xuất phân bón. Sản lượng khai thác apatit của Việt Nam trong năm 2022 đạt 15 triệu tấn, tăng 12% so với năm 2021.
 • Đá vôi là loại khoáng sản phi kim loại quan trọng, được sử dụng trong xây dựng, sản xuất xi măng,… Sản lượng khai thác đá vôi của Việt Nam trong năm 2022 đạt 730 triệu tấn, tăng 9% so với năm 2021.
 • Cát, sỏi là loại khoáng sản phi kim loại quan trọng, được sử dụng trong xây dựng, giao thông,… Sản lượng khai thác cát, sỏi của Việt Nam trong năm 2022 đạt 1.240 triệu tấn, tăng 11% so với năm 2021.
Thực trạng khai thác khoáng sản tại Việt Nam
Thực trạng khai thác khoáng sản tại Việt Nam

Khai thác khoáng sản tại Việt Nam đang phải đối mặt với một số thách thức, bao gồm:

 • Thiếu quy hoạch khai thác khoáng sản hợp lý, dẫn đến tình trạng khai thác khoáng sản bừa bãi, gây ô nhiễm môi trường và lãng phí tài nguyên.
 • Mức độ ứng dụng khoa học công nghệ trong khai thác khoáng sản còn hạn chế, dẫn đến năng suất khai thác thấp, chi phí khai thác cao.
 • Trình độ quản lý khai thác khoáng sản của các doanh nghiệp còn yếu, dẫn đến tình trạng vi phạm pháp luật trong khai thác khoáng sản.

Giải pháp

Để giải quyết các thách thức nêu trên, cần có những giải pháp đồng bộ, bao gồm:

 • Rà soát, quy hoạch khai thác khoáng sản hợp lý, đảm bảo khai thác khoáng sản bền vững, hiệu quả và bảo vệ môi trường.
 • Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong khai thác khoáng sản, nâng cao năng suất khai thác, giảm chi phí sản xuất.
 • Nâng cao trình độ quản lý khai thác khoáng sản của các doanh nghiệp, đảm bảo khai thác khoáng sản đúng pháp luật.
Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *