Hiển thị tất cả 3 kết quả

Ống xuất liệu là một thành phần quan trọng trong các hệ thống xử lý và vận chuyển chất lỏng hoặc khí trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau. Chức năng chính của ống xuất liệu là đảm nhận nhiệm vụ đưa chất lỏng hoặc khí từ một điểm đến điểm khác trong quá trình sản xuất, xử lý, hoặc vận chuyển.