Tiêu chuẩn lọc bụi nhà máy nhiệt điện là các quy định về hiệu suất lọc bụi, các yêu cầu về chất lượng, độ bền của các thiết bị lọc bụi… được áp dụng cho các nhà máy nhiệt điện. Các tiêu chuẩn này được ban hành bởi các cơ quan quản lý nhà nước hoặc các tổ chức uy tín trong lĩnh vực môi trường.

Các tiêu chuẩn lọc bụi nhà máy nhiệt điện
Các tiêu chuẩn lọc bụi nhà máy nhiệt điện

Các tiêu chuẩn lọc bụi nhà máy nhiệt điện:

 • Hiệu suất lọc bụi: Hiệu suất lọc bụi là tỷ lệ phần trăm của các hạt bụi được loại bỏ khỏi khói thải. Hiệu suất lọc bụi càng cao thì hiệu quả xử lý bụi càng tốt.
 • Kích thước hạt bụi được loại bỏ: Các tiêu chuẩn lọc bụi thường quy định các kích thước hạt bụi cần được loại bỏ khỏi khói thải. Các hạt bụi có kích thước càng nhỏ thì càng nguy hại cho sức khỏe con người.
 • Chất lượng của các thiết bị lọc bụi: Các tiêu chuẩn lọc bụi thường quy định các yêu cầu về chất lượng, độ bền của các thiết bị lọc bụi. Các thiết bị lọc bụi phải đảm bảo hoạt động hiệu quả, bền bỉ trong thời gian dài.
Các tiêu chuẩn lọc bụi nhà máy nhiệt điện
Các tiêu chuẩn lọc bụi nhà máy nhiệt điện

Các tiêu chuẩn lọc bụi nhà máy nhiệt điện phổ biến:

Tiêu chuẩn Việt Nam

 • TCVN 6241-2:2016 quy định các yêu cầu về thiết kế, lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng hệ thống lọc bụi trong các nhà máy nhiệt điện sử dụng nhiên liệu than. Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về hiệu suất lọc bụi, kích thước hạt bụi được loại bỏ, chất lượng của các thiết bị lọc bụi…
 • TCVN 6241-3:2016 quy định các yêu cầu về thiết kế, lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng hệ thống lọc bụi trong các nhà máy nhiệt điện sử dụng nhiên liệu dầu. Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu tương tự như TCVN 6241-2:2016.

Tiêu chuẩn quốc tế

 • ISO 12500 quy định các yêu cầu về hiệu suất lọc bụi, kích thước hạt bụi được loại bỏ, chất lượng của các thiết bị lọc bụi… đối với các hệ thống lọc bụi trong các nhà máy nhiệt điện.
 • ISO 14950 quy định các yêu cầu về hiệu suất lọc bụi, kích thước hạt bụi được loại bỏ, chất lượng của các thiết bị lọc bụi… đối với các hệ thống lọc bụi trong các nhà máy nhiệt điện sử dụng nhiên liệu than.

Tiêu chuẩn của các tổ chức uy tín

 • EPA (Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ) quy định các yêu cầu về hiệu suất lọc bụi, kích thước hạt bụi được loại bỏ, chất lượng của các thiết bị lọc bụi… đối với các hệ thống lọc bụi trong các nhà máy nhiệt điện.
 • ASHRAE (Hiệp hội Kỹ sư Nhiệt và Khí lạnh Hoa Kỳ) quy định các yêu cầu về hiệu suất lọc bụi, kích thước hạt bụi được loại bỏ, chất lượng của các thiết bị lọc bụi… đối với các hệ thống lọc bụi trong các nhà máy nhiệt điện.
Các tiêu chuẩn lọc bụi nhà máy nhiệt điện
Các tiêu chuẩn lọc bụi nhà máy nhiệt điện

So sánh các tiêu chuẩn

Các tiêu chuẩn lọc bụi nhà máy nhiệt điện phổ biến hiện nay có một số điểm tương đồng và khác biệt như sau:

Tương đồng

 • Các tiêu chuẩn đều quy định các yêu cầu về hiệu suất lọc bụi, kích thước hạt bụi được loại bỏ.
 • Các tiêu chuẩn đều quy định các yêu cầu về chất lượng của các thiết bị lọc bụi.

Khác biệt

 • Các tiêu chuẩn của các tổ chức uy tín thường có yêu cầu cao hơn các tiêu chuẩn quốc gia và tiêu chuẩn của Việt Nam.
 • Các tiêu chuẩn của Việt Nam và các tiêu chuẩn quốc tế thường có các yêu cầu tương tự nhau.
Các tiêu chuẩn lọc bụi nhà máy nhiệt điện
Các tiêu chuẩn lọc bụi nhà máy nhiệt điện

Lựa chọn tiêu chuẩn phù hợp

Việc lựa chọn tiêu chuẩn lọc bụi nhà máy nhiệt điện phù hợp cần dựa trên các yếu tố sau:

 • Yêu cầu về hiệu suất lọc bụi: Các nhà máy nhiệt điện có yêu cầu khác nhau về hiệu suất lọc bụi. Do đó, cần lựa chọn tiêu chuẩn có yêu cầu về hiệu suất lọc bụi phù hợp với yêu cầu của nhà máy.
 • Kích thước hạt bụi được loại bỏ: Các nhà máy nhiệt điện có thể có các yêu cầu khác nhau về kích thước hạt bụi cần được loại bỏ. Do đó, cần lựa chọn tiêu chuẩn có yêu cầu về kích thước hạt bụi phù hợp với yêu cầu của nhà máy.
 • Tiêu chuẩn quốc gia hoặc tiêu chuẩn quốc tế: Các tiêu chuẩn quốc gia thường có yêu cầu thấp hơn các tiêu chuẩn quốc tế. Do đó, cần lựa chọn tiêu chuẩn phù hợp với khả năng đáp ứng của nhà máy.
 • Việc áp dụng các tiêu chuẩn lọc bụi nhà máy nhiệt điện là cần thiết để đảm bảo hiệu quả xử lý bụi, bảo vệ môi trường và sức khỏe con người. Việc áp dụng các tiêu chuẩn lọc bụi nhà máy nhiệt điện là cần thiết để đảm bảo hiệu quả xử lý bụi, bảo vệ môi trường và sức khỏe con người.
Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *