Trong ngành công nghiệp dệt may, quá trình sản xuất thường tạo ra một lượng lớn bụi bông, sợi. Bụi này có thể gây hại cho sức khỏe của người lao động, làm giảm chất lượng sản phẩm và gây ô nhiễm môi trường. Do đó, việc xử lý bụi bông, sợi trong ngành công nghiệp dệt may là rất quan trọng.

Các hệ thống xử lý bụi bông, sợi trong ngành công nghiệp dệt may
Các hệ thống xử lý bụi bông, sợi trong ngành công nghiệp dệt may

Hệ thống xử lý bụi bông, sợi trong ngành công nghiệp dệt may thường bao gồm các bộ phận sau:

 • Thiết bị thu bụi: Thiết bị thu bụi có nhiệm vụ thu gom bụi bông, sợi từ các nguồn phát sinh. Các thiết bị thu bụi thường được sử dụng trong ngành công nghiệp dệt may bao gồm:
 • Tủ hút bụi: Tủ hút bụi là loại thiết bị thu bụi nhỏ gọn, di động, thường được sử dụng để thu gom bụi bông, sợi tại các vị trí phát sinh bụi riêng lẻ.
 • Hệ thống hút bụi trung tâm: Hệ thống hút bụi trung tâm là loại hệ thống thu bụi quy mô lớn, được sử dụng để thu gom bụi bông, sợi từ nhiều nguồn phát sinh bụi trong nhà máy.
 • Thiết bị lọc bụi: Thiết bị lọc bụi có nhiệm vụ lọc bụi bông, sợi ra khỏi dòng khí thải.

Các thiết bị lọc bụi thường được sử dụng trong ngành công nghiệp dệt may bao gồm:

 • Túi lọc bụi: Túi lọc bụi là loại thiết bị lọc bụi phổ biến nhất trong ngành công nghiệp dệt may. Túi lọc bụi được làm từ các loại vải lọc khác nhau, có khả năng lọc bụi có kích thước từ 0,5 đến 10 micron.
 • Cyclone: Cyclone là loại thiết bị lọc bụi dựa trên nguyên lý lực ly tâm. Cyclone có thể lọc được bụi có kích thước từ 5 đến 50 micron.
 • Thiết bị khử bụi: Thiết bị khử bụi có nhiệm vụ khử bụi bông, sợi đã được lọc ra khỏi dòng khí thải. Các thiết bị khử bụi thường được sử dụng trong ngành công nghiệp dệt may bao gồm:
 • Thiết bị phun nước: Thiết bị phun nước sử dụng nước để khử bụi bông, sợi.
 • Thiết bị phóng điện corona: Thiết bị phóng điện corona sử dụng điện để khử bụi bông, sợi.

Dưới đây là một số loại hệ thống xử lý bụi bông, sợi phổ biến trong ngành công nghiệp dệt may:

Các hệ thống xử lý bụi bông, sợi trong ngành công nghiệp dệt may
Các hệ thống xử lý bụi bông, sợi trong ngành công nghiệp dệt may

Hệ thống xử lý bụi bông, sợi bằng lọc bụi túi vải:

 • Sử dụng túi lọc bụi để lọc bụi bông, sợi ra khỏi dòng khí thải. Hệ thống này có ưu điểm là chi phí đầu tư thấp, dễ dàng vận hành và bảo trì. Hệ thống này cần thay túi lọc định kỳ để đảm bảo hiệu xuất lọc bụi của hệ thống.

Hệ thống xử lý bụi bông, sợi bằng cyclone:

 • Hệ thống này sử dụng cyclone để lọc bụi bông, sợi ra khỏi dòng khí thải. Hệ thống này có ưu điểm là hiệu quả lọc bụi cao, không cần thay thế thiết bị lọc định kỳ. Tuy nhiên, hệ thống này có nhược điểm là chi phí đầu tư cao, khó vận hành và bảo trì.

Hệ thống xử lý bụi bông, sợi kết hợp túi lọc và cyclone:

 • Hệ thống này sử dụng cả túi lọc và cyclone để lọc bụi bông, sợi ra khỏi dòng khí thải. Hệ thống này có ưu điểm là kết hợp được ưu điểm của cả hai loại hệ thống trên, vừa có hiệu quả lọc bụi cao, vừa dễ dàng vận hành và bảo trì.
Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *