Bụi than là một loại bụi công nghiệp gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Để kiểm soát bụi than, các quốc gia trên thế giới đã ban hành các tiêu chuẩn xử lý bụi than.
Việc xử lý bụi than là một phần quan trọng trong việc giảm thiểu tác động tiêu cực của ngành công nghiệp than đối với môi trường. Các tiêu chuẩn xử lý bụi than thường được áp dụng để đảm bảo rằng việc sản xuất than không gây ảnh hưởng lớn đến không khí, nước và môi trường xung quanh.

Các tiêu chuẩn xử lý bụi than
Các tiêu chuẩn xử lý bụi than

Tiêu chuẩn xử lý bụi than ở Việt Nam

Tiêu chuẩn xử lý bụi than ở Việt Nam được quy định tại Thông tư 02/2019/TT-BYT của Bộ Y tế. Thông tư này quy định về giới hạn tiếp xúc cho phép đối với bụi than tại nơi làm việc.

Theo Thông tư 02/2019/TT-BYT, giới hạn tiếp xúc cho phép đối với bụi than tại nơi làm việc như sau:

Bụi than chứa silic:

 • Bụi hô hấp: 5 mg/m3
 • Bụi lắng: 10 mg/m3

Bụi than không chứa silic:

 • Bụi hô hấp: 10 mg/m3
 • Bụi lắng: 20 mg/m3

QCVN 19:2009/BTNMT -QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI BỤI VÀ CÁC CHẤT VÔ CƠ

 • Nồng độ tối đa cho phép của bụi và các chất vô cơ trong khí thải công nghiệp được tính theo công thức sau:
 • Cmax = C x Kp x Kv

Trong đó:

 • Cmax là nồng độ tối đa cho phép của bụi và các chất vô cơ trong khí thải công nghiệp, tính bằng miligam trên mét khối khí thải chuẩn (mg/Nm3);
 • C là nồng độ của bụi và các chất vô cơ
 • Kp là hệ số lưu lượng nguồn thải
 • Kv là hệ số vùng, khu vực

Tiêu chuẩn xử lý bụi than ở một số quốc gia khác

 • Hoa Kỳ: Tiêu chuẩn xử lý bụi than ở Hoa Kỳ được quy định tại Thông tư 29 CFR 1910.1029 của Cục An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp Hoa Kỳ (OSHA). Theo Thông tư này, giới hạn tiếp xúc cho phép đối với bụi than tại nơi làm việc là 10 mg/m3.
 • Châu Âu: Tiêu chuẩn xử lý bụi than ở Châu Âu được quy định tại Chỉ thị 2004/35/EC của Ủy ban Châu Âu. Theo Chỉ thị này, giới hạn tiếp xúc cho phép đối với bụi than tại nơi làm việc là 5 mg/m3.
 • Nhật Bản: Tiêu chuẩn xử lý bụi than ở Nhật Bản được quy định tại Thông tư 39 của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản. Theo Thông tư này, giới hạn tiếp xúc cho phép đối với bụi than tại nơi làm việc là 5 mg/m3.
Các tiêu chuẩn xử lý bụi than
Các tiêu chuẩn xử lý bụi than

Các biện pháp xử lý bụi than

Có nhiều biện pháp xử lý bụi than, bao gồm:

 • Lọc bụi: Lọc bụi là biện pháp xử lý bụi than phổ biến nhất. Có nhiều loại lọc bụi khác nhau, bao gồm lọc túi, lọc cyclone, lọc tĩnh điện,…
 • Hữu cơ hóa: Hữu cơ hóa là biện pháp xử lý bụi than bằng cách sử dụng các chất hóa học để biến đổi bụi than thành các chất hữu cơ.
 • Thiêu đốt: Thiêu đốt là biện pháp xử lý bụi than bằng cách đốt cháy bụi than ở nhiệt độ cao.
 • Chôn lấp: Chôn lấp là biện pháp xử lý bụi than bằng cách chôn lấp bụi than ở những nơi an toàn.

Chọn biện pháp xử lý bụi than phù hợp cần căn cứ vào các yếu tố sau:

 • Loại bụi than: Bụi than có thể chứa silic hoặc không chứa silic. Bụi than chứa silic cần được xử lý theo cách khác biệt so với bụi than không chứa silic.
 • Mức độ ô nhiễm: Mức độ ô nhiễm bụi than càng cao thì biện pháp xử lý càng phải hiệu quả.
 • Điều kiện kinh tế – kỹ thuật: Chi phí của các biện pháp xử lý bụi than khác nhau. Cần lựa chọn biện pháp xử lý có chi phí phù hợp với điều kiện kinh tế – kỹ thuật của doanh nghiệp.

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *