Khi bắt đầu vận hành lọc bụi chúng ta cần tuân thủ các nguyên tắc sau

Khởi động van khí rũ, khi khởi động van rũ khí chúng ta cần kiêm tra thiết bị điện và van xem có bị dò điện và còn hoạt động.

Bật van xả đáy lọc bụi, kiểm tra thiết bị dây dẫn và van quay đúng chiều hay ngược chiều, và động cơ.

Khởi động quạt hút, kiểm tra thiết bị dây dẫn, độ dung của quạt và động cơ.