Trước khi dừng hệ thống chúng ta cần thao tác từng bước để các hạt bụi không còn bám vào bề mặt túi vải gây đóng cứng tạo màng bụi sẽ làm tổn thất độ thoát khí của túi vải.

Dừng lò đốt hoặc vị trí máy cần hút bụi.

Dừng quạt hút sau khi đã hút hết khỏi hoặc bụi.

Dừng van khí khi kiểm tra túi đã sạch.

Dừng van xả đáy khi đã hết bụi bên trong hệ thống.