Trong quá trình vận hành, sử dụng hệ thống lọc bụi rất nhiều hệ thống do không tính toán chuẩn áp lực hút và lưu lượng,... Đã gây ra thiệt hại lớn trong quá trình vận hành do hệ thống hút những vật liệu lớn, sắc nhọn gây thủng túi vải và bụi đã phát tán rất nhiều ra môi trường làm ảnh hưởng rất lớn đến kinh tế và sản phẩm, gây độc hại cho người lao động cũng như môi trường xung quanh.
để sử lý nhanh cũng như chi phí thấp có thể sử dụng phương pháp bẫy bụi, với mục đích hạn chế những vật lớn. sắc nhọn làm gây rách túi vải không được vào hệ thống lọc bụi.